1
Loading...
佛祖典集
佛祖典集
普明禅师《牧牛图颂》1. 未牧 


狰狞头角恣咆哮,

奔走溪山路转遥,

一片黑云横谷口,

谁知步步犯佳苗。 
 

梦庵格禅师和

野性颠狂声乱哮,归途不识路岐遥;

那知脚下泥深浅,只管奔驰混踏苗。


2. 初调 


我有芒绳募鼻穿,

一回奔竞痛加鞭,

从来劣性难调制,

由得山童尽力迁。 

 

 


3. 受制 


渐调渐伏息奔驰,

渡水穿云步步随。

手把芒绳无少缓,

牧童终日自忘疲。

 

 


4. 回首 


日久功深始转头,

癫狂心力渐调柔,

山童未肯全相许,

 犹把芒绳且系留。 


梦庵格禅师和

要骑背上便低头,拽过头来性亦柔;

只恐有时还倔强,垂杨阴里尚拘留。


5. 驯服 


绿杨阴下古溪边,

放去收来得自然,

日暮碧云芳草地,

 牧童归去不需牵。 
 

梦庵格禅师和

月下风前山水边,随从到处竟恬然;

相看彼此无回互,收卷绳头不用牵。


6. 无碍 


露地安眠意自如,

不劳鞭策永无拘。

山童稳坐青松下,

 一曲升平乐有余。 

 

梦庵格禅师和

人牛相伴已相如,鞭索全抛浑不拘;

抿耳攒蹄安稳卧,悠扬笛韵乐无余。


7. 任运 


柳岸春波夕照中,

 淡烟方草绿茸茸,

 饥食渴饮随时过,

  石上山童睡正浓。 
 

梦庵格禅师和

尽日终年在此中,春回大地草初茸;

随时饮啖随他去,管带无劳任睡浓。


8. 相忘 


白牛常在白云中,

人自无心牛亦同,

月透白云云影白,

 白云明月任西东。 
 

梦庵格禅师和

白牛谁道雪山中,此日看来一色同;

牛也萧闲人也散,任他南北与西东。


9. 独照 


牛儿无处牧童闲,

一片孤云碧嶂间。

拍手高歌明月下,

归来犹有一重关. 

 

梦庵格禅师和

牛既忘兮心自闲,闲闲来往在山间;

灰头土面浑无事,枯木岩前尚有关。


10. 双泯 


人牛不见杳无踪,

明月光含万象空。

若问其中端的意,

 野花芳草自丛丛。 

梦庵格禅师和

绝无人影与牛踪,阶级何为凿太空;

究竟本来无一物,依然万象自丛丛。

 

 

梦庵格禅师和

潜通一窍鼻初穿,穿了才堪痛下鞭;

左右拘挛时不放,一条芒索紧相牵。

 

 

 

梦庵格禅师和

从今不敢复狂驰,信手牵来也肯随;

几度披蓑陇亩里,栉风沭雨那曾疲。

 

 


金融产品
fcfsjhfdskjfhhjk